வாழ்க்கையே போர்களம்! வாழ்ந்து தான் பார்க்கனும்! போர்களம் மாறினும், போர்கள் தான் மாறுமோ???

Wednesday, September 30, 2015

காதலுடன் நானும் கவிதையாய் நீயும்

தனிமை இல்லை இங்கு இருந்தும் தனியே உணர்கிறேன் என் தோழிகளின் அருகில்....

உன் நினைப்பை மறக்க எதை எதையோ யோசித்து கடைசியில்
உன் நினைப்பிலேயே தஞ்சம் அடைகிறேன்

நேற்று நான் கண்ட கனவில் நீயும் நானும் மட்டும் வீட்டு முற்றத்தில்

காதலுடன் நானும் கவிதையாய் நீயும்

Saturday, August 24, 2013

உன்னை பிரிந்து ????


  

சில வருடங்களாக உன்னை பிரிந்து இருப்பதாலோ
அதிகமாகி கொண்டே செல்கிறது
உன் மேலான பாசமும்
உன்னை பிரிந்துவிடுவேனோ
என்ற அச்சமும்
என் அருமை திருகொடிமாடச்செங்குன்றனூரே

Sunday, April 1, 2012

எங்கு செல்வேன்?????என் கண்கள் உணர்த்தவில்லையா
எனக்குள் இருக்கும் உன்னை?
என் வார்த்தைகளும் நடவடிக்கைகளும் கூட உணர்த்த்வில்லையா?

என்னை உனக்கு பிடிக்கவில்லையென்று மட்டும் சொல்லாதே!!!
உனக்குள் இருக்கும் என்னை நான்
பார்த்ததுண்டு!!!!

வானம் கூட பலமுறை மழையாய் உணர்த்தியதே

நான் மாறியதும் என்னை மாற்றியதும் நீ தானே

இப்பொழுது போக சொன்னால் எங்கு செல்வேன்?????

Friday, August 12, 2011

எனக்கில்லையென்றாலும்


சில நேரங்களில்
அன்பாய், நேசமாய்

பல நேரங்களில்
மௌனமாய், கோபமாய்

பாசத்தையும் ஏக்கத்தையும்
ஒரு சேர தந்து

விட்டு கொடுப்பத்திலும் அன்பு
அதிகமாகுமென்றுணரத்தியதால்


உன்னவளாகவே உருவகப் படுத்தி கொள்கிறேன்
நீ
என்னவனில்லையென்று ஆன பின்பும்......

கருவிலேயே சிதைந்திருப்பேன் அம்மா!!!!!

அன்பாய் அணைத்து, ஆசையாய் தலைகோதி
அள்ளி முத்தமிட்டு

ஆதரவாய் தோழ் சாய்த்து

உன் மடியிலே தலை வைத்து
கதை பேசி சிரித்து

அண்ணனை சீண்டி
அப்பா பின் ஒழிந்து

உன் செல்ல மகளாய் வாழ முடியாதென்று
தெரிந்திருந்தால் !!!!

கருவிலேயே சிதைந்திருப்பேன்
அம்மா

Wednesday, July 6, 2011

உன் நினைவுகள்

உன்னை இந்த நொடியிலிருந்து மறக்க வேண்டும்
என்று நினைத்து கொண்டுதான்
கண் மூடி திறப்பேன் தினமும்,
ஆனால் ஏனோ,
ஆயிரம் கிளைகளாய் தலை தூக்கும்
உன் நினைவுகள்......

Saturday, March 26, 2011

உனக்காக
உன்னிடம் எனக்கும் பிடித்ததும்

உன்னை மட்டும் தான்

பிடிக்காததும்,

உன்னை மட்டும் தான்

எப்படி புரியவைப்பேன்

நான் வாழ்வதும் வாழபோவதும்

உனக்காக மட்டும் தான் என்று!!!

weather counter