வாழ்க்கையே போர்களம்! வாழ்ந்து தான் பார்க்கனும்! போர்களம் மாறினும், போர்கள் தான் மாறுமோ???

Friday, May 7, 2010

சொல்லாமலே இருந்திருப்பேன் தெரிந்திருந்தால்உன் கைகோர்த்து நடந்த அந்த குளிர்ந்த இரவு

உன் மடி சாய்ந்து உறங்க ஏங்கிய அந்த நாட்கள்

உன்னை மட்டுமே நினைத்து தலையணயை கட்டி கழித்த அந்த இரவுகள்

உன்னுடன் மட்டுமே செல்ல பிடித்த தொலை தூர பயணங்கள்

உன் பிரிவை தாங்க முடியாமல் யாருமறியாமல் அழுத அந்த நிமிடங்கள்

உன்னை பேச வைப்பதற்காகவே
உருவாக்கிய செல்ல சண்டைகள்

இவை அனைத்தும் கிடைக்காமல் போகும் என்று தெரிந்திருந்தால் சொல்லாமலே
இருந்திருப்பேன் என் விருப்பத்தை..........

நினைவுகள் ஓர் பயணம்

அன்று ஒரு நாள் நான் கண்ட கனவில்

பேசி சிரித்து,
உன் தோள் சாய்ந்து நான் உறங்க
நான் உறங்கியாதாய்!
நீ வைத்த முத்தத்தில் மலர்ந்ததாய் நினைவு

உன் அழைப்பை மட்டுமே எதிர் பார்த்த நிமிடங்களில்
வந்த தோழியின் அழைப்பில்
காட்டிய கோபத்தில் உணர்ந்தாய் நினைவு

உன் நினைவில் கழித்த பயணங்களில்
தனியே சிரித்து அதை மறைக்க
தோழியிடம் சொன்ன பொய்களில் வளர்ந்தாய் நினைவு

அம்மாவிடம் ஆயிரம் காரணம் சொல்லி
அப்பா வருவதற்குள்
உன்னை பார்க்க வர முடியமால்
தவித்த அந்த நிமிடங்களில் உயிரானதாய் நினைவு

உறவாய்! உயிராய்! உன் கைபிடித்து நடந்த
நிமிடங்களில் உருவானதாய் நினைவு

இப்படி நினைவுகளை மட்டும் விட்டு
என்னைக் கொன்று சென்றவனே
நினைவிருக்கிறதா என்னை?

weather counter