வாழ்க்கையே போர்களம்! வாழ்ந்து தான் பார்க்கனும்! போர்களம் மாறினும், போர்கள் தான் மாறுமோ???

Saturday, March 26, 2011

உனக்காக
உன்னிடம் எனக்கும் பிடித்ததும்

உன்னை மட்டும் தான்

பிடிக்காததும்,

உன்னை மட்டும் தான்

எப்படி புரியவைப்பேன்

நான் வாழ்வதும் வாழபோவதும்

உனக்காக மட்டும் தான் என்று!!!

உணர்வுகள்


தனிமை சுமையில்லை
தனியாய் உணரும் வரை

காதல் சுமையில்லை
தோல்வியை தழுவும் வரை

பிரிவு பெரிதல்ல
நேசித்தவர்கள் பிரியும் வரை

நட்பு பெரிதல்ல
நண்பர்களை உணரும் வரை

weather counter